Datsun เปิดตัว Datsun GO และ Datsun GO + ฉลองครบรอบการดำเนินการ 3 ปีที่ อินเดีย

Datsun เปิดตัว Datsun GO และ Datsun GO + ฉลองครบรอบการดำเนินการ 3 ปีที่ อินเดีย

เปิดกิจการในประเทศ อินเดีย มา ครบรอบ 3 ปี แล้ว สำหรับ Datsun และเพื่อเป็นการ เฉลิมฉลอง ทาง Datsun จึงจัด Datsun GO และ Datsun GO + Anniversary Editions ซึ่งเป็น รถรุ่นพิเศษ สำหรับวาระพิเศษครั้งนี้