Toyota โชว์ Concept-i ยานยนต์อนาคตสุดล้ำ ที่งาน CES 2017

Toyota โชว์ Concept-i ยานยนต์อนาคตสุดล้ำ ที่งาน CES 2017

Toyota โชว์มุมมองอนาคตสุดล้ำด้วยการแกะห่อเปิดตัว Concept-i ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วย ระบบปัญญา
ประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligent)