Aston Martin DB9 GT แรงหรูสไตล์ผู้ดีอังกฤษ

Aston Martin DB9 GT แรงหรูสไตล์ผู้ดีอังกฤษ

ยานพาหนะคู่ใจของ 007 ในเกือบทุกภาค และถ้าเป็นรถยนต์…เชื่อหรือไม่? ว่าทั้งหมดเป็นรถของผู้ผลิตที่มีชื่อว่า Aston Martin ซึ่ง ณ เวลานี้กลายเป็นของดี