All-New Subaru Impreza ปี 2017 เปิดราคาออกมาแล้ว

All-New Subaru Impreza ปี 2017 เปิดราคาออกมาแล้ว

Subaru ได้ประกาศกำหนดราคาสำหรับ Impreza รุ่นใหม่ทั้งรูปแบบสี่ประตูและห้าประตูออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 19,215 $