VW Atlas กำลังจะเปิดตัวในภาคพื้น ยุโรป เร็วๆ นี้

VW Atlas กำลังจะเปิดตัวในภาคพื้น ยุโรป เร็วๆ นี้

VW Atlas เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีความต้องการในรถยนต์ประเภท SUVสูง รถยนต์ประเภทนี้ในตลาดของทั้งสองประเทศกำลังเติบโตอย่างมาก อย่างไรก็ตามตลาดส่วนใหญ่ก็ยังมีความต้องการรถยนต์ประเภท SUVขนาดกลางอีกด้วย นอกจากประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา และจีน (ทั้งสองที่ที่มีการขาย VW Teramont) VW Atlas ยังจะเปิดตัวที่ยุโรปด้วยเช่นกันในอนาคตอันใกล้นี้…