Audi HMW Concept รถบรรทุกแห่งอนาคต

Audi HMW Concept รถบรรทุกแห่งอนาคต

Audi HMW Concept รถบรรทุกแห่งอนาคต ซึ่งเป็นผลงานจากจินตนาการของนักออกแบบอิสระที่มีชื่อว่า Jeremy Dodd บนเว็บไซต์ Bahance ที่ดีไซน์รถบรรทุกให้มีความล้ำสมัย และตื่นตาตื่นใจที่สุด