Audi Thailand เปิด Audi Service บนห้างเมญ่า กลางเมืองเชียงใหม่

Audi Thailand เปิด Audi Service บนห้างเมญ่า กลางเมืองเชียงใหม่

อาวดี้ ประเทศไทย เดินหน้าพันธสัญญาบริการหลังการขายสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ฉีกกฎเดิมจับมือห้างเมญ่า เปิด Audi Service Chiang Mai ยกมาตรฐาน