Audi พร้อมเปิดให้สั่งจองรถ SUV สมรรถนะสูงอย่าง Audi SQ2 แล้ว

Audi พร้อมเปิดให้สั่งจองรถ SUV สมรรถนะสูงอย่าง Audi SQ2 แล้ว

Audi เปิดให้สั่งจอง รถ SUV Audi SQ2 สำหรับลูกค้าในยุโรปแล้ว นอกจากนี้ ทางค่ายยังเผยถึงรายละเอียด และสมรรถนะของตัวรถออกมาอีกด้วย