IMC สื่อสากล ต้อนรับนิสิตคณะวิศวะจุฬาฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คนรักรถ

IMC สื่อสากล ต้อนรับนิสิตคณะวิศวะจุฬาฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คนรักรถ

สื่อสากล เปิดพิพิธภัณฑ์คนรักรถ Auto Rendezvous Museum-Bangkok ต้อนรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้วิวัฒนาการของรถโบราณ