Mazda เยี่ยมชม โรงงานผลิตรถยนต์ ออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย

Mazda เยี่ยมชม โรงงานผลิตรถยนต์ ออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย

มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าแสดงความยินดีกับประธานบริหารคนใหม่ล่าสุด พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรถยนต์โรงงาน ออโต้อัลลายแอนซ์ หรือดีทรอยด์แห่งเอเชีย