Update ระบบ Autopilot ของ Tesla ปล่อยให้ Update ในอีกสามสัปดาห์

Update ระบบ Autopilot ของ Tesla ปล่อยให้ Update ในอีกสามสัปดาห์

หลังจากที่ Tesla ได้ Update ระบบ Autopilot และมีการเผยแพร่วิดีโอทดสอบไปเมื่อไม่นาน ตอนนี้ Elon Musk ก็ออกมากล่าวถึงซอฟต์แวร์ Autopilot 8.1 ว่า จะปล่อยให้ Update ในอีกสามสัปดาห์