MGC-ASIA AUTOFEST 2019 ยกทัพยนตรกรรมระดับโลกหลากหลายแบรนด์

MGC-ASIA AUTOFEST 2019 ยกทัพยนตรกรรมระดับโลกหลากหลายแบรนด์

อ็มจีซี-เอเชีย หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ของไทย จัดงานใหญ่ประจำปี ‘MGC-ASIA AUTO FEST 2019’ ยกทัพยนตรกรรมระดับโลกหลากหลายแบรนด์