B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย ก้าวสู่ปีที่ 51 สู่สังคมปลอดภัยยั่งยืน

B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย ก้าวสู่ปีที่ 51 สู่สังคมปลอดภัยยั่งยืน

ก้าวสู่ปีที่ 51 โครงการ B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก สร้างนักขับคุณภาพสู่สังคมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน