Mitsubishi Motors ประเทศไทย ร่วมส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10

Mitsubishi Motors ประเทศไทย ร่วมส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล บี10 พร้อมติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ บี10 บนมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่

Isuzu ทุกรุ่นพร้อมใช้น้ำมันดีเซล B10 มาตรฐานใหม่ของประเทศ

Isuzu ทุกรุ่นพร้อมใช้น้ำมันดีเซล B10 มาตรฐานใหม่ของประเทศ

ปัจจุบันรถอีซุซุ ทั้งรถปิกอัพ รถอเนกประสงค์ และรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ทุกคันที่ผลิตจากโรงงานสามารถรองรับน้ำมันดีเซลพื้นฐานเกรดมาตรฐานใหม่คือ B10

OR ขยายจุดจำหน่ายน้ำมัน พีทีที อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี10 ตั้งเป้า 300 แห่งในปีนี้

OR ขยายจุดจำหน่ายน้ำมัน พีทีที อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี10 ตั้งเป้า 300 แห่งในปีนี้

OR เดินหน้าเร่งขยาย จุดจำหน่ายน้ำมัน พีทีที อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี10 (B10) แห่งใหม่ ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น คั้งเป้าให้ครอบคลุม 300 แห่งภายในปีนี้