MG จะประกาศชื่อรถ SUV รุ่นแรกในอินเดียภายใน 2 – 3 เดือนนี้

MG จะประกาศชื่อรถ SUV รุ่นแรกในอินเดียภายใน 2 – 3 เดือนนี้

หลังจากที่มีข่าวลือมาว่า MG เตรียมปล่อย รถ SUV รุ่นแรกของทางค่ายลงขายในตลาดอินเดีย และก็ได้มีการปล่อยชื่อ “Gloster” ออกมา แต่ก็ยังไม่แน่นอนว่า MG จะใช้ชื่อนี้หรือไม่ โดยล่าสุดทาง MG ก็ได้เปิดเผยมาว่าจะมีการยืนยันภายใน 2 – 3 เดือนนี้