Continental Bee รถพลังงานไฟฟ้า ตัวต้นแบบ แห่งอนาคตจากวิสัยทัศน์ของ Continental

Continental Bee รถพลังงานไฟฟ้า ตัวต้นแบบ แห่งอนาคตจากวิสัยทัศน์ของ Continental

Continental เปิดวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจ ว่าด้วยเรื่องลักษณะของแนวคิดรถยนต์แห่งอนาคต เมื่อเทคโยโลยีไฟฟ้า และระบบอิสระของการขับขี่แบบอัตโนมัติเข้ามาสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการ