Beijing Auto Show 2020 อาจจะต้องเลื่อนการจัดงานจากผลกระทบไวรัสโคโรน่า

Beijing Auto Show 2020 อาจจะต้องเลื่อนการจัดงานจากผลกระทบไวรัสโคโรน่า

ด้วยผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศจีน อาจจทำให้งานแสดงรถยนต์อย่าง Beijing Auto Show 2020 ต้องประกาศเลื่อนออกไประยะหนึ่ง