หัตถศิลป์ร่วมสมัยของ Roll-Royce BESPOKE  เจิดจรัสผ่านภาพยนตร์สั้น WRAITH LUMINARY

หัตถศิลป์ร่วมสมัยของ Roll-Royce BESPOKE เจิดจรัสผ่านภาพยนตร์สั้น WRAITH LUMINARY

ความงดงามของยนตรกรรมเรธ ลูมิแนรี่ คอลเลกชั่น  (Wraith Luminary Collection) ไม่ว่าจะเป็นหมู่มวลดาวตกหรือประกายจากไม้เรืองแสง ต่างก็เป็นสิ่งสะท้อนถึงอัจฉริยภาพของทีม Rolls-Royce Bespoke Collective