Mazda ฉลองครบรอบ 90 ปี ออกเวอร์ชั่นพิเศษ Mazda3/Axela และ Biante

Mazda ฉลองครบรอบ 90 ปี ออกเวอร์ชั่นพิเศษ Mazda3/Axela และ Biante

Mazda เตรียมฉลองครบรอบ 90 ปีของบริษัทฯในวันที่ 30 มกราคมที่จะถึงนี้ ด้วยการออกรุ่นพิเศษของ Biante รถมินิแวนรูปทรงทันสมัยและ Mazda Axela รถแฮทช์ที่ใช้ชื่อว่า Mazda3 ในตลาดนอกญี่ปุ่น ซึ่งแม้ว่าจะมีการระบุว่าเป็นเวอร์ชั่นพิเศษแต่ความพิเศษก็แทบจะมีอะไรให้…