Mitsubishi ยืนยัน Triton และ Pajero Sport รองรับน้ำมันไบโอดีเซล B20

Mitsubishi ยืนยัน Triton และ Pajero Sport รองรับน้ำมันไบโอดีเซล B20

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนนโยบายการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 ของกระทรวงพลังงาน ทั้ง Triton และ Pajero Sport รองรับได้แน่นอน