Mercedes Benz BIOME Concept ล้ำอย่างยานอวกาศ

Mercedes Benz BIOME Concept ล้ำอย่างยานอวกาศ

Mercedes Benz BIOME Concept นอกจากจะเป็นงานแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ๆแล้ว LA Auto Show ปีนี้ ยังมีการแข่งขันประกวดการออกแบบรถยนต์ที่เรียกว่า LA Auto Show Design Challenge…