Ferret Scout เปลี่ยนรถถัง ให้เป็นรถออฟโรด สุดคลั่ง

Ferret Scout เปลี่ยนรถถัง ให้เป็นรถออฟโรด สุดคลั่ง

ที่ผ่านมา Ferret Scout คือรถยนต์ต่อต้านข้าศึกที่แข็งแกร่งจากประเทศอังกฤษที่ถูกผลิตาตั้งแต่ปี 1952 และ 1971 และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกองทัพอังกฤษ