Bridgestone ผนึก BCI ดึงเทคโนโลยีบล็อกเชน เพิ่มศักยภาพธุรกิจยางรถยนต์

Bridgestone ผนึก BCI ดึงเทคโนโลยีบล็อกเชน เพิ่มศักยภาพธุรกิจยางรถยนต์

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เสริมศักยภาพธุรกิจซื้อขายยางรถยนต์ ด้วยบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน