BMW กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดฉากอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จ ฉลอง
การประกอบรถยนต์ทะลุหลัก 100,000 คัน

BMW กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดฉากอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จ ฉลอง
การประกอบรถยนต์ทะลุหลัก 100,000 คัน

BMW กรุ๊ป ประเทศไทย ฉลองอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ ด้วยจำนวนการส่งมอบรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ แบรนด์ BMW BMW Motorrad และ MINI รวมสูงสุดกว่า 11,030 คัน ในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560