BMW เปิดตัว BMW 30 Jahre M3 ฉลองครบรอบ 30 ปี BMW M3

BMW เปิดตัว BMW 30 Jahre M3 ฉลองครบรอบ 30 ปี BMW M3

BMW ฉลองครบรอบ 30 ปี BMW M3 ด้วยรถรุ่นพิเศษ BMW 30 Jahre M3 ซึ่งคำว่า Jahre ในภาษาเยอรมันแปลว่าครอบรอบปี เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีในการออกจำหน่ายของ BMW M3