2021 BMW Series 4 Coupe รูปลักษณ์ใหม่ จัดเต็มทั้งเทคโนโลยีและสมรรถนะ

2021 BMW Series 4 Coupe รูปลักษณ์ใหม่ จัดเต็มทั้งเทคโนโลยีและสมรรถนะ

BMW เผยภาพและข้อมูลสำคัญ ๆ บางส่วนของ All-New Series 4 Coupe เจนเนอเรชั่นที่ 2 จัดเต็มทั้งบุคลิก เทคโนโลยี และสมรรถนะที่โดดเด่นและล้ำขึ้นอีกขั้น