BMW เริ่มสายประกอบรถยนต์ปลั๊กอิน ไฮบริด ย้ำวิสัยทัศน์ความยั่งยืนในอนาคต

BMW เริ่มสายประกอบรถยนต์ปลั๊กอิน ไฮบริด ย้ำวิสัยทัศน์ความยั่งยืนในอนาคต

BMW เดินหน้าพัฒนาศักยภาพสายการประกอบ รถยนต์ปลั๊กอิน ไฮบริด เพื่อตอกย้ำความสำเร็จอีกก้าวของ BMW กรุ๊ป ประเทศไทย