Roadmap ไทย ขับเคลื่อน EV ยุทธศาสตร์คมนาคมสะอาดเพื่อความยั่งยืน

Roadmap ไทย ขับเคลื่อน EV ยุทธศาสตร์คมนาคมสะอาดเพื่อความยั่งยืน

ภาครัฐให้ความสำคัญในการร่มมือกับภาคเอกชน ผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดมลพิษในอากาศในระยะยาว

เชฟโรเลต โชว์เทคโนโลยีรถพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ในงานบีโอไอ แฟร์ 2011

เชฟโรเลต โชว์เทคโนโลยีรถพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ในงานบีโอไอ แฟร์ 2011

เชฟโรเลต โชว์เทคโนโลยีรถพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต พร้อมแสง สี เสียง 3 มิติเต็มรูปแบบในงานบีโอไอ แฟร์ 2011 • พบกับ เชฟโรเลต โวลต์ และเชฟโรเลต อีเอ็น-วี…