Chevrolet ตั้งเป้า Bolt ยอดเกิน 30,000 คันในปี 2017

Chevrolet ตั้งเป้า Bolt ยอดเกิน 30,000 คันในปี 2017

ทั้งๆที่ยังไม่ได้มีการสั่งซื้อ และการส่งมอบยังมีความล่าช้าที่อาจจะนานไปถึงสามเดือน แต่ทาง Chevrolet ก็ได้มีการคาดการกับเรื่องความสำเร็จของยอดขาย Bolt กับตลาด รถไฟฟ้า ไว้แล้ว