Fiat 500 By Repetto รุ่นพิเศษ Special Edition ราคาเริ่มต้นที่ 6 แสนปลายๆ

Fiat 500 By Repetto รุ่นพิเศษ Special Edition ราคาเริ่มต้นที่ 6 แสนปลายๆ

Fiat 500 By Repetto คือรถรุ่นพิเศษจาก Fiat ที่เป็นการจับมือร่วมกันออกแบบกับ Repetto ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องหนัง อย่างกระเป๋า และต้นตำหรับรองเท้าสำหรับนักเต้นบัลเลต์ ชื่อดังจากฝรั่งเศส