ผ้าเบรก Bendix แสดงความยินดี B-Quik เปิดศูนย์บริการใหม่ สาขา โลตัส ปากช่อง

ผ้าเบรก Bendix แสดงความยินดี B-Quik เปิดศูนย์บริการใหม่ สาขา โลตัส ปากช่อง

นายประพัฒน์ อัศวาดิศยางกูร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจําภูมิภาค บริษัท เอฟ เอ็ม พีดิสทริบิวชั่น จํากัด ผู้ผลิตและจัดจําหน่าย ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสศูนย์บริการรถยนต์ บีควิก เปิดศูนย์บริการใหม่ สาขา โลตัส ปากช่อง