Mazda New BT-50 Pro Thunder ให้ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้บนเส้นทาง กรุงเทพ-ลพบุรี

Mazda New BT-50 Pro Thunder ให้ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้บนเส้นทาง กรุงเทพ-ลพบุรี

 มาสด้า เซล ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการทดสอบ MAZDA BT-50 PRO THUNDER ในรูปแบบใหม่ โดยให้สื่อมวลชนเป็นผู้กำหนดเส้นทางด้วยตนเอง โดยมีรถให้เลือกทั้ง 2 รุ่นได้แก่ MAZDA BT-50 PRO THUNDER FSC Hi-Racer 2.2L 6MT เเละ MAZDA BT-50 PRO THUNDER DBL Hi-Racer 2.2L 6AT