Suzuki Burgman 400 บิ๊กสกู๊ตเตอร์ ปี 2017 เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

Suzuki Burgman 400 บิ๊กสกู๊ตเตอร์ ปี 2017 เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

Suzuki Burgman 400 บิ๊กสกู๊ตเตอร์ ได้ถูกผลิตขึ้นมาในปี 1998 เป็นครั้งแรก และได้ถูกปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี 2006 และผ่านมาตรฐานยูโร4 ในปีถัดมาก่อนจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง