BUS & TRUCK ’19 ค่ายรถแบรนด์ดังโชว์นวัตกรรม 7-9 พฤศจิกายน ณ ไบเทค

BUS & TRUCK ’19 ค่ายรถแบรนด์ดังโชว์นวัตกรรม 7-9 พฤศจิกายน ณ ไบเทค

BUS & TRUCK 2019 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์ครั้งที่ 16 บนพื้นที่กว่า 7,500 ตารางเมตร ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค