BMW หยิบแบตเตอรี่ I3 มาใช้กับรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า C Evolution

BMW หยิบแบตเตอรี่ I3 มาใช้กับรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า C Evolution

ช่วงนี้ยานพาหนะอะไรๆก็เป็นไฟฟ้าไปหมด รวมไปทั้ง BMW ที่หยิบยืมแบตเตอรี่ I3 มาใช้กับรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าตัวใหม่ของทางค่าย C Evolution