CABB แท็กซี่มาตรฐานลอนดอน พร้อมให้บริการแล้วที่ห้างเครือ The Mall Group

CABB แท็กซี่มาตรฐานลอนดอน พร้อมให้บริการแล้วที่ห้างเครือ The Mall Group

เอเชีย แค็บ ร่วมกับ กลุ่มเดอะมอลล์”ส่ง แค็บบ์ (CABB) บริการแท็กซี่รูปแบบใหม่มาตรฐานลอนดอน ให้บริการที่จุดจอดแท็กซี่ 7 แห่ง พร้อมแคมเปญสุดพิเศษจาก M Card