Nissan NV 2017 รถตู้และขนส่งผู้โดยสารพลัง V8 ที่เห็นแล้วอยากให้เข้าไทยจริงๆ

Nissan NV 2017 รถตู้และขนส่งผู้โดยสารพลัง V8 ที่เห็นแล้วอยากให้เข้าไทยจริงๆ

Nissan เปิดราคา Nissan NV 2017 ที่เป็น รถตู้เชิงพาณิชย์ ที่ไว้รับขนส่งผู้โดยสาร โดยได้ชื่อว่า ดีที่สุดในอเมริกา และตอนนี้เปิดให้สั่งซื้อแล้วโดยราคาเริ่มต้นที่ 27,730 $ หรือ 986,729 บาท