Carsome เว็บไซต์ประมูลรถยนต์มือสอง ขายง่ายๆ รับโอนภายใน 24 ชม.

Carsome เว็บไซต์ประมูลรถยนต์มือสอง ขายง่ายๆ รับโอนภายใน 24 ชม.

เบื่อมั้ยทุกครั้งที่ต้องการขายรถ เมื่อนำไปขายที่เต็นท์รถคุณจะต้องเจอกับการตีราคาชนิดที่เรียกว่าโดนกดราคา ลองเปลี่ยนพฤติกรรมการขายรถที่คุณคุ้นเคยมาเป็นการนำรถยนต์ของคุณมาประมูลผ่านทางเว็บไซต์ Carsome.co.th ดีกว่า