Ford Escape 2017 ปรับโครงสร้างด้านหน้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรองรับแรงกระแทก

Ford Escape 2017 ปรับโครงสร้างด้านหน้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรองรับแรงกระแทก

Ford Escape รุ่นปี 2017 ปรับโฉมโครงสร้างด้านหน้าใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยให้ IIHS เข้าทดสอบการชน เมื่อปี 2013 Ford Escape ได้รับการทดสอบโดยสถาบันประกันความปลอดภัยทางหลวง (IIHS) ในการทดสอบการป้องกันการทับซ้อนในรถโครงสร้างขนาดเล็ก…