เจษฎาเทคนิคมิวเซียม ใจดีจัดรถ Checker 4 คันไว้บริการประชาชน ที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ

เจษฎาเทคนิคมิวเซียม ใจดีจัดรถ Checker 4 คันไว้บริการประชาชน ที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ

เจษฎาเทคนิคมิวเซียม พิพิธภัณฑ์รถโบราณ ใจดีจัดรถ Checker limousine ไว้บริการรับส่งประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ