Harley-Davidson ประเทศไทย ลุ้นชิง 2018 CUSTOM KING ด้วยผลงาน The Prince

Harley-Davidson ประเทศไทย ลุ้นชิง 2018 CUSTOM KING ด้วยผลงาน The Prince

ผลงาน “The Prince” ซึ่งใช้รถรุ่น Street Bob โดยทีมนักแต่งรถจากเมืองไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด 2018 Battle of the Kings ของ Harley-Davidson ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี