รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ Chrysler Portal คาดว่าเข้าสายผลิตภายในปี 2020

รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ Chrysler Portal คาดว่าเข้าสายผลิตภายในปี 2020

Chrysler Portal รถต้นแบบ อเนกประสงค์ 6 ที่นั่ง จะเข้าสายการผลิตภายในปี 2020 โดดเด่นที่ประตูข้างที่สไลด์ออกไปด้านหน้าและด้านหลัง