Civic 2012 : All-New Honda Civic ปี 2012 รุ่นผลิต เจนเนอเรชั่นที่ 9 เวอร์ชั่นอเมริกา

Civic 2012 : All-New Honda Civic ปี 2012 รุ่นผลิต เจนเนอเรชั่นที่ 9 เวอร์ชั่นอเมริกา

สำหรับคนอเมริกันแล้ว การได้เห็นภาพของ All-New Honda Civic รุ่น Production หรือผลิตเชิงพาณิชย์(ที่ไม่ใช่ Concept Car ซึ่งได้เปิดตัวไปในงาน Detroit Auto Show) ตามที่เห็นอยู่นี้…