Toyota เดินหน้าเปิดสายการผลิตรถตู้ Commuter รุ่นใหม่

Toyota เดินหน้าเปิดสายการผลิตรถตู้ Commuter รุ่นใหม่

โตโยต้าเดินหน้าเปิดสายการผลิตรถตู้คอมมิวเตอร์ใหม่ ณ บริษัท โตโยต้าออโต้เวิคส โรงงานสำโรง ร่วมเปิดสายการผลิตรถตู้คอมมิวเตอร์ใหม่