Apple ซุ่มเงียบพัฒนา แบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า กับบริษัทในประเทศจีน

Apple ซุ่มเงียบพัฒนา แบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า กับบริษัทในประเทศจีน

มีอัพเดทจากสื่อสื่อท้องถิ่นของจีนรายงานมาว่า Apple ซุ่มเงียบทำงานร่วมกับผู้ผลิต แบตเตอรี่ ในประเทศเพื่อทำการวิจัยและพัฒนา แบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า