สภาวะการขับขี่แบบไหน ที่ไม่ควรใช้ระบบ Cruise Control

สภาวะการขับขี่แบบไหน ที่ไม่ควรใช้ระบบ Cruise Control

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือ Cruise Control คือระบบช่วยล๊อคความเร็วขณะขับขี่ให้การขับรถทางไกลของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น แต่ระบบดังกล่าวอาจให้โทษต่อคุณในการขับขี่ได้หากเปิดใช้งานผิดสถานการณ์