Honda ชวนสาวก CT125 ออกไปสนุกนอกเส้นทางที่อ่างเก็บน้ำมาบประชัน

Honda ชวนสาวก CT125 ออกไปสนุกนอกเส้นทางที่อ่างเก็บน้ำมาบประชัน

ได้เวลาสายลุย! ฮอนด้าชวนสาวก CT125 ออกไปสนุกนอกเส้นทางที่อ่างเก็บน้ำมาบประชัน จ.ชลบุรี จองก่อนลุยก่อน เพียง 50 คัน เท่านั้น!