จุฬาฯ พร้อม 1 ธ.ค. นี้ เปิดให้บริการ CU TOYOTA Ha:mo วิ่งในรั้ว มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ พร้อม 1 ธ.ค. นี้ เปิดให้บริการ CU TOYOTA Ha:mo วิ่งในรั้ว มหาวิทยาลัย

ระบบการคมนาคมสำหรับยุคหน้าอย่าง Ha:mo โตโยต้า มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาในการเดินทางด้วยการเชื่อมต่อรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ากับระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้การเดินทางสัญจรเป็นไปอย่างราบรื่นและไร้รอยต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย