Suzuki Spacia Custom Z  เปิดตัว 26 ธ.ค. นี้ที่ ประเทศญี่ปุ่น

Suzuki Spacia Custom Z เปิดตัว 26 ธ.ค. นี้ที่ ประเทศญี่ปุ่น

Suzuki ใกล้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิตจาก Suzuki Spacia Custom โดยใช้ชื่อว่า Suzuki Spacia Custom ‘Z’ ดดยมีกำหนดการเปิดตัวที่ประเทศญีปุ่นในวันที่ 26 ธันวาคม 2016นี้