2017 Mazda CX-5 ใหม่แบบ All New ย่อไซด์จาก CX-9 ลงมา

2017 Mazda CX-5 ใหม่แบบ All New ย่อไซด์จาก CX-9 ลงมา

หลังจากก่อนหน้านี้เราได้ดูภาพทีเซอร์ และสปายชอตและรู้ดีว่า 2017 Mazda CX-5 ได้ปรับมาใช้ดีไซน์บางอย่างจากรถยนต์รุ่นใหญ่กว่าอย่าง CX-9 และมีเฉพาะที่ประเทศจีนเท่านั้นที่ใช้ชื่อรุ่นนี้ว่า CX-4